Disclaimer

JouwEigenVroedvrouw streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt JouwEigenVroedvrouw echter niet, noch kan JouwEigenVroedvrouw hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan JouwEigenVroedvrouw zijn verstrekt.

JouwEigenVroedvrouw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij JouwEigenVroedvrouw of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan JouwEigenVroedvrouw.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op 06 – 38399638 – info@jouweigenvroedvrouw.nl.

Verloskundigenpraktijk
JouwEigenVroedvrouw
Nieuw Steeg 10
7009 ZE Doetinchem

Laatste update: 25-11-2022